07.Building

Разбрах как се решава, но не мога да наредя етажите както се иска в задачата.

мое решение: https://pastebin.com/DtPf9Euz

условие: https://softuni.bg/trainings/resources/officedocument/45149/lab-problem-descriptions-programming-basics-with-c-sharp-november-2019/2587 

https://judge.softuni.bg/Contests/Compete/Index/1016#6

Сграда

Напишете програма, която извежда на конзолата номерата на стаите в една сграда (в низходящ ред), като са изпълнени следните условия:

На всеки четен етаж има само офиси

На всеки нечетен етаж има само апартаменти

Всеки апартамент се означава по следния начин : А{номер на етажа}{номер на апартамента}, номерата на апартаментите започват от 0.

Всеки офис се означава по следния начин : О{номер на етажа}{номер на офиса}, номерата на офисите също започват от 0.

На последният етаж винаги има апартаменти и те са по-големи от останалите, за това пред номера им пише 'L', вместо 'А'. Ако има само един етаж, то има само големи апартаменти!

От конзолата се прочитат две цели числа - броят на етажите и броят на стаите за един етаж.

Примерен вход и изход

Вход

Изход

Обяснения

6

4

L60 L61 L62 L63

A50 A51 A52 A53

O40 O41 O42 O43

A30 A31 A32 A33

O20 O21 O22 O23

A10 A11 A12 A13

Имаме общо 6 етажа, с по 4 стаи на етаж. Нечетните етажи имат само апартаменти, а четните само офиси.

Вход

Изход

Вход

Изход

9

5

L90 L91 L92 L93 L94

O80 O81 O82 O83 O84

A70 A71 A72 A73 A74

O60 O61 O62 O63 O64

A50 A51 A52 A53 A54

O40 O41 O42 O43 O44

A30 A31 A32 A33 A34

O20 O21 O22 O23 O24

A10 A11 A12 A13 A14

4

4

L40 L41 L42 L43

A30 A31 A32 A33

O20 O21 O22 O23

A10 A11 A12 A13