Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
willystyle avatar willystyle 1795 Точки

Трябва да преместиш let arrEvenOdd=[]; вътре в началото на while цикъла,

и печатането на arrEvenOdd също.

https://pastebin.com/PPwkXEnN

0
jenibv avatar jenibv 1 Точки

Благодаря!

1