Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
nickwork avatar nickwork 407 Точки
Best Answer

Проблем ли е да го разделиш на 1000 ? , ако да пусни си кода и някакво условие да погледнем къде е проблема.

0
Bu7eRs avatar Bu7eRs 5 Точки

Не ми изглежа правилното решение, ето кода:))

using System;

namespace Helloworld
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int lenght = int.Parse(Console.ReadLine());
            int width = int.Parse(Console.ReadLine());
            int height = int.Parse(Console.ReadLine());
            double precentage = double.Parse(Console.ReadLine());
            double obem = lenght * width * height;
            double water = obem * 0.001;
            double precent = precentage * 0.01;
            Console.WriteLine(obem * (1 - precent ));

    

        }
    }
}

 

 

За рождения си ден Любомир получил аквариум с формата на паралелепипед. Първоначално прочитаме от
конзолата на отделни редове размерите му – дължина, широчина и височина в сантиметри. Трябва да се
пресметне колко литра вода ще събира аквариума, ако се знае, че определен процент от вместимостта му е
заета от пясък, растения, нагревател и помпа.
Един литър вода се равнява на един кубичен дециметър/ 1л=1 дм 3 /.
Да се напише програма, която изчислява литрите вода, която са необходими за напълването на аквариума.

© SoftUni – https://softuni.org. Copyrighted document. Unauthorized copy, reproduction or use is not permitted.
Follow us: Page 1 of 1

Вход
От конзолата се четат 4 реда:
6. Дължина в см – цяло число в интервала [10 … 500]
7. Широчина в см – цяло число в интервала [10 … 300]
8. Височина в см – цяло число в интервала [10… 200]
9. Процент – реално число в интервала [0.000 … 100.000]
Изход
Да се отпечата на конзолата едно число:
 литрите вода, които ще събира аквариума.

0
31/07/2020 18:22:00
nickwork avatar nickwork 407 Точки

Пробвай така:

            int lenght = int.Parse(Console.ReadLine());
            int width = int.Parse(Console.ReadLine());
            int height = int.Parse(Console.ReadLine());
            double precentage = double.Parse(Console.ReadLine());
            double obem = lenght * width * height;
            double water = obem * 0.001;
            double precent = precentage * 0.01;

            double result = water * (1 - precent );
            Console.WriteLine(result:f3);

0
31/07/2020 18:39:20
Bu7eRs avatar Bu7eRs 5 Точки

Цък, очевидно единствения начин е да го разделя на 1000 което не съм сигурен колко е правилно но важното е че работи :) 

1