C#! Някакви идеи как да напиша тази задача?

Да се състави програма за преобразуване на час от 12 часов в 24 часов формат:
Пример:
1:54 Сл.обяд ------> 13:54
1:13 Пр.обяд ------> 1:13