Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
Rosen00 avatar Rosen00 12 Точки

37/100 на задача 01. Task Manager от Exam Preparation May 2020 JS Advanced

Здравейте, 

Не мога да се сетя откъде идва грешката. Програмата работи, както трябва. Има един нулев тест, който не минава и връща :"Unexpected error: Cannot read property 'children' of undefined".

Код: https://pastebin.com/ui3P4iuL

Условие на задачата: https://softuni.bg/trainings/resources/officedocument/52711/lab-js-advanced-september-2020/3011

Тагове:
0
JavaScript Advanced
MartinBG avatar MartinBG 3152 Точки

Грешката, която връща нулевият тест, най-вероятно е от ред №46:

let divOpen = sectionOpen.children[1];

И означава, че divOpen e undefined, т.е. инициализацията му на ред №3 не е сработила:

let sectionOpen = document.getElementsByTagName('section')[1];

Може да се случи, ако има по-малко от двa section тага.

Помислете за варианти, които могат да доведат до тази ситуация и/или за начини за заобикаляне на проблема.

0