Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
LilianaVelvheva avatar LilianaVelvheva 5 Точки

Защо Judge ми дава 0/100 на задача 1. Vegetable market?

https://pastebin.com/3DKuhd7e

1.Зеленчукова борса

Градинар продавал реколтата от градината си на зеленчуковата борса. Продава зеленчуци за N лева на килограм и плодове за M лева за килограм. Напишете програма, която да пресмята приходите от реколтата в евро ( ако приемем, че едно евро е равно на 1.94лв).

Вход

От конзолата се четат 4 числа, по едно на ред:

 • Първи ред – Цена за килограм зеленчуци – реално число[0.00… 1000.00]
 • Втори ред – Цена за килограм плодове – реално число[0.00… 1000.00]
 • Трети ред – Общо килограми на зеленчуците – цяло число[0… 1000]
 • Четвърти ред – Общо килограми на плодовете – цяло число[0… 1000]

Изход

Да се отпечата на конзолата едно число: приходите от всички плодове и зеленчуци в евро.

Резултата да се форматира до втория знак след десетичния разделител.

Примерен вход и изход

Вход

Изход

Обяснения

0.194

19.4

10

10

101.00

Зеленчуците струват – 0.194лв. * 10кг. = 1.94лв.

Плодовете струват – 19.4лв. * 10кг.  = 194лв.

Общо – 195.94лв. = 101евро

1.5

2.5

10

10

 

20.62

 

Тагове:
0
Programming Basics
Axiomatik avatar Axiomatik 777 Точки

Резултата да се форматира до втория знак след десетичния разделител.

console.log(totalProfit.toFixed(2)); => 101.00

console.log(totalProfit.toFixed(3)); => 101.000

console.log(totalProfit.toFixed(4)); => 101.0000

function vegetableMarket(arg1, arg2, arg3, arg4) {
  let vegetablePriceKg = Number(arg1);
  let fruitPriceKg = Number(arg2);
  let totalVegetableKg = Number(arg3);
  let totalFruitKg = Number(arg4);

  let vegetablePrice = vegetablePriceKg * totalVegetableKg;
  let fruitPrice = fruitPriceKg * totalFruitKg;
  let totalProfit = (vegetablePrice + fruitPrice) / 1.94;

  console.log(totalProfit.toFixed(2));
}

vegetableMarket(0.194, 19.4, 10, 10);
vegetableMarket(1.5, 2.5, 10, 10);

 

0
LilianaVelvheva avatar LilianaVelvheva 5 Точки

Много благодаря.

0