Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
Tihomirtx88 avatar Tihomirtx88 2 Точки

Може ли малко помощ на задача Operations Between Numbers ?

Не мога да открия къде в делението ми е грешката и как да създам условие при деление  0 да ми изписва 

 • "Cannot divide {N1} by zero"

 

using System;

namespace OperationsBetweenNumbers
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int numberOne = int.Parse(Console.ReadLine());
            int numberTwo = int.Parse(Console.ReadLine());
            string operatorOne = Console.ReadLine();
            double result = 0;
            if (operatorOne == "+")
            {
                result = numberOne + numberTwo;
                if (result % 2 == 0)
                {
                    Console.WriteLine($" {numberOne} {operatorOne} {numberTwo} = {result} - even");
                }
                else
                {
                    Console.WriteLine($" {numberOne} {operatorOne} {numberTwo} = {result} - odd");
                }
            }
            else if (operatorOne == "-")
            {
                result = numberOne - numberTwo;
                if (result % 2 == 0)
                {
                    Console.WriteLine($" {numberOne} {operatorOne} {numberTwo} = {result} - even");
                }
                else
                {
                    Console.WriteLine($" {numberOne} {operatorOne} {numberTwo} = {result} - odd");
                }
            }
            else if (operatorOne == "*")
            {
                result = numberOne * numberTwo;
                if (result % 2 == 0)
                {
                    Console.WriteLine($" {numberOne} {operatorOne} {numberTwo} = {result} - even");
                }
                else
                {
                    Console.WriteLine($" {numberOne} {operatorOne} {numberTwo} = {result} - odd");
                }
            }
            else if (operatorOne == "/")
            {
                result = numberOne / numberTwo;
                Console.WriteLine($" {numberOne} / {numberTwo} = {result:f2}");
            }
            else if (operatorOne == "%")
            {
                result = numberOne % numberTwo;
                Console.WriteLine($" {numberOne} % {numberTwo} = {result}");
            }
            else if (numberTwo == 0)
            {
                Console.WriteLine($"Cannot divide {numberOne} by zero");
            }
        }
    }
}
 

Тагове:
0
Programming Basics with C#
kkaraivanov avatar kkaraivanov 489 Точки

Проверката за делене на 0 я слагаш в if-а като си правиш втори за 0-лата. Пробвай този код с по различен подход, сложил съм проверка за 0.

static void Main(string[] args)
    {
      double num1 = double.Parse(Console.ReadLine());
      double num2 = double.Parse(Console.ReadLine());
      char operat = char.Parse(Console.ReadLine());
      // "+", "-", "*", "/", "%"
      double result = 0;
      bool chekZero = false;

      switch (operat)
      {
        case '+':
          result = num1 + num2;
          break;
        case '-':
          result = num1 - num2;
          break;
        case '*':
          result = num1 * num2;
          break;
        case '/':
          result = num1 / num2;
          if (num2 == 0)
          {
            chekZero = true;
          }
          break;
        case '%':
          result = num1 % num2;
          if (num2 == 0)
          {
            chekZero = true;
          }
          break;
        default:
          break;
      }

      if (operat == '+' || operat == '-' || operat == '*')
      {
        string eventResult = "";
        if (result % 2 == 0)
        {
          eventResult = "even";
        }
        else
        {
          eventResult = "odd";
        }
        Console.WriteLine($"{num1} {operat} {num2} = {result} - {eventResult}");
      }
      else if (operat == '/')
      {
        if (!chekZero)
        {
          Console.WriteLine($"{num1} / {num2} = {result:f2}");
        }
        else
        {
          Console.WriteLine($"Cannot divide {num1} by zero");
        }
      }
      else if (operat == '%')
      {
        if (!chekZero)
        {
          Console.WriteLine($"{num1} % {num2} = {result}");
        }
        else
        {
          Console.WriteLine($"Cannot divide {num1} by zero");
        }

      }
    }

 

0
23/02/2021 12:06:41
Tihomirtx88 avatar Tihomirtx88 2 Точки

Супер работи, само трябва да вникна в всички операции които правиш и накрая защо обръщаш true - false ,отново ти благодаря :)

0
kkaraivanov avatar kkaraivanov 489 Точки

Здравей. На въпроса свързан с булевата, не обръщам true-false, а ползвам дефолтната стойност. Пускам ти друго решение със същия код, като се постарах максимално да го синтезирам и опростя, за да можеш да проследиш какво се случва в предишния код.

static void Main(string[] args)
    {
      double num1 = double.Parse(Console.ReadLine());
      double num2 = double.Parse(Console.ReadLine());
      char operat = char.Parse(Console.ReadLine());
      double result = 0;

      switch (operat)
      {
        case '+':
          result = num1 + num2;
          PrintEvenOrOdd(num1, '+', num2, result);
          break;
        case '-':
          result = num1 - num2;
          PrintEvenOrOdd(num1, '-', num2, result);
          break;
        case '*':
          result = num1 * num2;
          PrintEvenOrOdd(num1, '*', num2, result);
          break;
        case '/':
          result = num1 / num2;
          PrintWithCheckForZero(num1, num2, result);
          break;
        case '%':
          result = num1 % num2;
          PrintWithCheckForZero(num1, num2, result);
          break;
        default:
          break;
      }
    }

    private static void PrintEvenOrOdd(double num1, char operand, double num2, double value)
    {
      string eventResult = "";
      if (value % 2 == 0)
      {
        eventResult = "even";
      }
      else
      {
        eventResult = "odd";
      }

      Console.WriteLine($"{num1} {operand} {num2} = {value} - {eventResult}");
    }

    private static void PrintWithCheckForZero(double num1, double num2, double result)
    {
      if (num2 == 0)
      {
        Console.WriteLine($"Cannot divide {num1} by zero");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine($"{num1} % {num2} = {result}");
      }
    }

 

0
23/02/2021 18:32:11
Tihomirtx88 avatar Tihomirtx88 2 Точки

Разбрах идеята на решението ти ,направих още едно по-просто ,но ме бъгва при деленето ,случайно да можеш да ми откриеш грешката в този вид решение ,благодаря предварително .

using System;

namespace proba
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int numberOne = int.Parse(Console.ReadLine());
            int numberTwo = int.Parse(Console.ReadLine());
            string symbols = Console.ReadLine();
            double rezult = 0;
            if (symbols == "+")
            {
                rezult = numberOne + numberTwo;
                if (rezult % 2 == 0)
                {
                    Console.WriteLine($" { numberOne} + { numberTwo} = {rezult} - even ");
                    
                }
                else
                {
                    Console.WriteLine($" { numberOne} + { numberTwo} = {rezult} - odd ");
                }
            }
            else if (symbols == "-")
            {
                rezult = numberOne - numberTwo;
                if (rezult % 2 == 0)
                {
                    Console.WriteLine($" { numberOne} - { numberTwo} = {rezult} - even ");
                }
                else
                {
                    Console.WriteLine($" { numberOne} - { numberTwo} = {rezult} - odd ");
                }
            }
            else if (symbols == "*")
            {
                rezult = numberOne * numberTwo;
                if (rezult % 2 == 0)
                {
                    Console.WriteLine($" { numberOne} * { numberTwo} = {rezult} - even ");
                }
                else
                {
                    Console.WriteLine($" { numberOne} * { numberTwo} = {rezult} - odd ");
                }
            }
            else if (symbols == "%")
            {
                if (numberTwo != 0)
                {
                    rezult = numberOne % numberTwo;
                    Console.WriteLine($" { numberOne } % {numberTwo} = {rezult} ");

                }
                else
                {
                    Console.WriteLine($"Cannot divide {numberOne} by zero");
                }
            }
            else if (symbols == "/")
            {
                if (numberTwo != 0)
                {
                    rezult = numberOne / numberTwo;
                    Console.WriteLine($"{numberOne} / {numberTwo} = {rezult:f2} ");


                }
                else
                {
                    Console.WriteLine($"Cannot divide {numberOne} by zero");
                }
            }
           

        }
    }
}

0
27/02/2021 16:56:46