Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
Ankoun1 avatar Ankoun1 17 Точки

проблем с домашното от EXERCISE: ENTITY FRAMEWORK INTRODUCTION.Джъдж дава ,че е грешен резултата ,но отговорите са идентични на тези в документа

класовете са именувани в единствено число навсякъде ,махнах излишните пакети тул и дизайн и  остана само версия  3.1.3 на корскуел сървър ,но шеста не минава ,а пета дава 66 точки

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using SoftUni.Data;
using SoftUni.Models;

namespace SoftUni
{
    public class StartUp
    {
        public static void Main(string[] args)
        {
            var context = new SoftUniContext();
            Console.WriteLine(AddNewAddressToEmployee(context));
        }

        public static string GetEmployeesFromResearchAndDevelopment(SoftUniContext context)
        {
            StringBuilder sb = new StringBuilder();

            var db = context.Employees.Where(x => x.Department.Name == "Research and Development ").OrderBy(x => x.Salary).ThenByDescending(x => x.FirstName);

 

            foreach (var e in db)
            {
              
                sb.AppendLine($"{e.FirstName} {e.LastName} from Research and Development - ${e.Salary:f2}");
            }
           return sb.ToString().TrimEnd();
        }

       public static string AddNewAddressToEmployee(SoftUniContext context)
        {
            StringBuilder sb = new StringBuilder();

            var db = context.Employees.First(x => x.LastName == "Nakov ");

            db.Address = new Address(){ AddressText = "Vitoshka 15", TownId = 4 };

            context.SaveChanges();

           List<string> adresses = context.Employees.OrderByDescending(x => x.AddressId).Take(10).Select(x => x.Address.AddressText).ToList();

            foreach(var a in adresses)
            {
                sb.AppendLine(a);
            }
            return sb.ToString().TrimEnd();
       }
    }
}

Тагове:
0
Databases Advanced - Entity Framework 04/03/2021 16:06:57
Ankoun1 avatar Ankoun1 17 Точки

в грешен стринг е проблема - интервалче

0
05/03/2021 07:06:21
arto57 avatar arto57 4 Точки

При метода AddNewAddressToEmployee(SoftUniContext context) проблемът е, че има интервал "  " след името Nakov в реда:  var db = context.Employees.First(x => x.LastName == "Nakov ");. След премахването му би трябвало да получиш 100/100.

За метода GetEmployeesFromResearchAndDevelopment(SoftUniContext context) предполагам, че причината е в липсата на "Select()" във формирането на   var db = context.Employees.Where(x => x.Department.Name == "Research and Development ").OrderBy(x => x.Salary).ThenByDescending(x => x.FirstName);, понеже се ползва навигационно проперти за извличане на "x.Department.Name", а навигационните пропертита без "Select()" не се инициализират. 

0