Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
SpasNikolov131 avatar SpasNikolov131 6 Точки

Не иска да печата

https://pastebin.com/3ueQCSB4?fbclid=IwAR0CxPignsq6yc9wXQevC85_hWoEUIIh9dt_BnxTBf9Vhpiu6CQ7aIpQ_ek

Това е кода 

На първата итерация като влезне във "Vip" всичко е ок, а на втората при влизане в "Normal" нищо не се получава , защо така

https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/1663

Тагове:
0
Programming Basics
svephoto avatar svephoto 689 Точки

Здравей, SpasNikolov131,

 

С така написаното решение Judge дава 0/100. Успя ли да доведеш нещата до някакво положително развитие или все още не?

0
SpasNikolov131 avatar SpasNikolov131 6 Точки

Аз съм в началото на решението тествам си начини по които да я реша , но в момента съм забил на това решение понеже втория Console.WriteLine не работи и не ми е много ясно с тия if else конструкции , ако някой ми помогне ще си я дореша и по нататък

0
svephoto avatar svephoto 689 Точки

Добре, ако си съгласен, ще ти дам някои насоки, но решението ти може доста да се трансформира:

- веднага след прочитането на входните данни си направи една променлива, в която да си държиш сумата за транспортните разходи (в началото е равна на 0) и след това в if-else проверки според броя на хората смяташ процентите от бюджета, които ще бъдат за транспорт, запазвайки сметнатото в тази променлива;

- след като вече имаш сумата за транспорт, в променливата moneyLeft можеш да си сметнеш остатъка за билети -> бюджет минус транспорт;

- после според категорията и броя на хората в нова променлива смяташ каква сума за билети се получава;

- и сега остава само да провериш дали остатъкът от бюджета е по-голям или равен на сумата за билетите и ако да, печаташ съответното съобщение, а ако не - другото.

Виж как ще се справиш според тези насоки, ако имаш желание въобще да ги ползваш, разбира се. И с каквото е нужно, пак ще помагаме.

1
13/05/2021 23:01:38
SpasNikolov131 avatar SpasNikolov131 6 Точки

Ако те разбирам правилно това означава :

double transportniRazhodi = 0;

if (people > 1 && people <= 4)
            {
               transportniRazhodi = budget - (75 * budget / 100);
            }

 

0