JS Applications - октомври 2021
Loading...
+ Нов въпрос
AntoanMashkov avatar AntoanMashkov 2 Точки

"New House" judge problem help

Всичко работи перфектно, като направих всички тестове за решение и дори измислих допълнителни, но judge  ми дава 40/100 и не разбирам защо, може ли някой да ми каже ?

Ето го решението ми:

import java.util.Scanner;

public class Puppy {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    String flowers = scanner.nextLine();
    int flowersCount = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    int budget = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    double Price = 0;


    if (flowers.equals("Roses") && (flowersCount > 80)) {
      Price = flowersCount * 5;
      double total = Price - Price * 0.1;
      if (total > budget) {
        double a = total - budget;
        System.out.printf("Not enough money, you need %.2f leva more.", a);
      } else {
        double a = budget - total;
        System.out.printf("Hey, you have a great garden with %d %s and %.2f leva left.", flowersCount, flowers, a);
      }

    } else if (flowers.equals("Roses") && (flowersCount < 80)) {
      Price = flowersCount * 5;
      if (Price > budget) {
        double a = Price - budget;
        System.out.printf("Not enough money, you need %.2f leva more.", a);
      } else {
        double a = budget - Price;
        System.out.printf("Hey, you have a great garden with %d %s and %.2f leva left.", flowersCount, flowers, a);
      }
    } else if (flowers.equals("Dahlias") && (flowersCount > 90)) {
      Price = flowersCount * 3.80;
      double total = Price - Price * 0.15;
      if (total > budget) {
        double a = total - budget;
        System.out.printf("Not enough money, you need %.2f leva more.", a);
      } else {
        double a = budget - total;
        System.out.printf("Hey, you have a great garden with %d %s and %.2f leva left.", flowersCount, flowers, a);
      }
    } else if (flowers.equals("Dahlias") && (flowersCount < 90)) {
      Price = flowersCount * 3.80;
      if (Price > budget) {
        double a = Price - budget;
        System.out.printf("Not enough money, you need %.2f leva more.", a);
      } else {
        double a = budget - Price;
        System.out.printf("Hey, you have a great garden with %d %s and %.2f leva left.", flowersCount, flowers, a);
      }
    } else if (flowers.equals("Tulips") && (flowersCount > 80)) {
      Price = flowersCount * 2.80;
      double total = Price - Price * 0.15;
      if (total > budget) {
        double a = total - budget;
        System.out.printf("Not enough money, you need %.2f leva more.", a);
      } else {
        double a = budget - total;
        System.out.printf("Hey, you have a great garden with %d %s and %.2f leva left.", flowersCount, flowers, a);
      }
    } else if (flowers.equals("Tulips") && (flowersCount < 80)) {
      Price = flowersCount * 2.80;
      if (Price > budget) {
        double a = Price - budget;
        System.out.printf("Not enough money, you need %.2f leva more.", a);
      } else {
        double a = budget - Price;
        System.out.printf("Hey, you have a great garden with %d %s and %.2f leva left.", flowersCount, flowers, a);
      }
    } else if (flowers.equals("Narcissus") && (flowersCount < 120)) {
      Price = flowersCount * 3;
      double total = Price * 0.15 + Price;
      if (total > budget) {
        double a = total - budget;
        System.out.printf("Not enough money, you need %.2f leva more.", a);
      } else {
        double a = budget - total;
        System.out.printf("Hey, you have a great garden with %d %s and %.2f leva left.", flowersCount, flowers, a);
      }
    } else if (flowers.equals("Narcissus") && (flowersCount > 120)) {
      Price = flowersCount * 3;
      if (Price > budget) {
        double a = Price - budget;
        System.out.printf("Not enough money, you need %.2f leva more.", a);
      } else {
        double a = budget - Price;
        System.out.printf("Hey, you have a great garden with %d %s and %.2f leva left.", flowersCount, flowers, a);
      }
    } else if (flowers.equals("Gladiolus") && (flowersCount < 80)) {
      Price = flowersCount * 2.5;
      double total = Price * 0.2 + Price;
      if (total > budget) {
        double a = total - budget;
        System.out.printf("Not enough money, you need %.2f leva more.", a);
      } else {
        double a = budget - total;
        System.out.printf("Hey, you have a great garden with %d %s and %.2f leva left.", flowersCount, flowers, a);
      }
    } else if (flowers.equals("Gladiolus") && (flowersCount > 80)) {
      Price = flowersCount * 2.5;
      if (Price > budget) {
        double a = Price - budget;
        System.out.printf("Not enough money, you need %.2f leva more.", a);
      } else {
        double a = budget - Price;
        System.out.printf("Hey, you have a great garden with %d %s and %.2f leva left.", flowersCount, flowers, a);
      }
    }
  }
}
Тагове:
0
Programming Basics with Java
MartinBG avatar MartinBG 3972 Точки

Не покривате случаите, когато бр. на цветята е точно равен на граничния брой (напр. 80 за Roses).

0