Programming Fundamentals - май 2021
Loading...
+ Нов въпрос
LilijaVB avatar LilijaVB 5 Точки

Проблем със задача 03.Flowers от Programming Basics with C# (Conditional Statements Advanced - Moore Exercises)

Здравейте! Имам проблем със следния код: https://pastebin.com/zMTUUsEz . В judge ми дава 62/100, но не мога да разбера от къде идва проблемът.

Ето и условието на задачата: https://pasteboard.co/ZxRHZkixrP3o.png  ,  https://pasteboard.co/hGYI6vakoNFZ.png

Тагове:
0
Programming Basics
Axiomatik avatar Axiomatik 1581 Точки

Two final validations (flowers more than 20) didn't work because of missing brackets, otherwise good code.

100% => 

        if ((flowers > 20) && (season == "Spring" || season == "Summer" || season == "Autumn" || season == "Winter"))

 

        if (((chrysanthemums + roses + tulips) > 20) && (season == "Spring" || season == "Summer" || season == "Autumn" || season == "Winter"))

:-)

 

Refactored version:

using System;
 
namespace _03.Flowers
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int chrysanthemums = int.Parse(Console.ReadLine());
      int roses = int.Parse(Console.ReadLine());
      int tulips = int.Parse(Console.ReadLine());
      string season = Console.ReadLine(); 
      string day = Console.ReadLine(); 
 
      int workPrice = 2;
      double chrysanthemumsPrice = 0.00;
      double rosesPrice = 0.00;
      double tulipssPrice = 0.00;
 
      switch (season)
      {
        case "Spring":
        case "Summer":
          chrysanthemumsPrice = 2.00;
          rosesPrice = 4.10;
          tulipssPrice = 2.50;
          break;
        case "Autumn":
        case "Winter":
          chrysanthemumsPrice = 3.75;
          rosesPrice = 4.50;
          tulipssPrice = 4.15;
          break;
      }
 
      double price = chrysanthemums * chrysanthemumsPrice + roses * rosesPrice + tulips * tulipssPrice;
      int flowers = chrysanthemums + roses + tulips;
        
      if(day == "Y")
      {
        price *= 1.15;
      }
  

        if (tulips > 7 && season == "Spring")
        {
          price -= price * 0.05;
        }
        else if (roses >= 10 && season == "Winter")
        {
          price -= price * 0.1;
        }

        if (flowers > 20)
        {
          price -= price * 0.20;
        }

        double finalPrice = price + workPrice;
        Console.WriteLine($"{finalPrice:f2}");
    }
  }
}
 

 

0
LilijaVB avatar LilijaVB 5 Точки

Thank you! :)

1