МОДУЛ: Entry Module - January 2020
Loading...

МОДУЛ: Entry Module - January 2020

Активен 3Кредита

Курсове в модула

Умения, които ще придобиеш

  • Работа с конзолата (вход и изход на данни)
  • Работа с цикли (for)
  • Работа с по-сложни логически проверки
  • Работа с логически проверки (if-else)
  • Извършване на прости пресмятания
  • Работа с по-сложни цикли (вложени for цикли и while)

Преподаватели

Kokisword23 avatar
veronikaaa86 avatar
SlaviKapsalov avatar
Sim0o0na avatar
tany1610 avatar
AtanasovAtanas avatar
demonhunter1337 avatar