Agile Software Development
Loading...

Agile Software Development

За курса

Целта на този курс е да запознае аудиторията с основните ценности и принципи на Agile и практическото им приложение в разработката на софтуер. Ще се разгледа Agile във всички етапи от разработката на един софтуерен продукт, от разписването на изискванията, през оценката на работата и планирането, до следенето на състоянието на проекта и ключови параметри на Agile организацията. Ще се обърне внимание и на бизнес страната на разработката на нов продукт, като оценка на добавената стойност и приоритизиране на работата. Не на последно място, ще се разгледат начините да се прилага Agile към проекти с голям мащаб.

Архив обучения

Agile Software Development - януари 2020
9 Лекции Лектор Делян Димитров
Agile Software Development - януари 2020 Icon

Записани в курса до сега: 195

Agile Software Development - декември 2018
9 Лекции Лектор Петър Попов
Agile Software Development - декември 2018 Icon

Записани в курса до сега: 188

Умения, които ще придобиеш

 • Познаване основните принципи на Agile
 • Техники за описване на изисквания и задачи
 • Техники за оценка на сложността и приоритизиране на работата
 • Начини за прилагане на Agile към мащабни проекти
 • Начини за измерване на ключови параметри на една Agile програма
 • Техники за оценка на добавената стойност
 • Познаване основните принципи на Agile
  Техники за описване на изисквания и задачи
 • Техники за оценка на сложността и приоритизиране на работата
  Начини за прилагане на Agile към мащабни проекти
 • Начини за измерване на ключови параметри на една Agile програма
  Техники за оценка на добавената стойност