C# OOP
Loading...

C# OOP

Кредити 15

За курса

Курсът "Object-Oriented Programming" ще ви научи на принципите на обектно-ориентираното програмиране (ООП), как да работите с класове и обекти, как да ползвате обектно-ориентирано моделиране и да изграждате йерархии от класове. Ще се изучават основните принципи на ООП като абстракция (интерфейси, абстрактни класове), енкапсулация, наследяване и полиморфизъм. Ще обърнем внимание на парадигми като event-driven програмиране, функционално програмиране (ламбда функции, closures и LINQ), обработка на изключения. Ще разгледаме как се клонират, сравняват и обхождат обекти. Ще навлезем накратко в най-често използваните шаблони за дизайн (design patterns).

Ще се запознаете с принципите и добрите практики за изграждане на качествен софтуер и с концепциите за писане на качествен код в езика C#. Това включва използване на абстракции, преработка на лош код (refactoring), както и писане на unit тестове, reflection, работа с шаблонни типове данни, използване на събития и техники, и инструменти за подобряване на качеството на кода.

Оценяването в курса по ООП е на базата на предадени домашни, практически проекти и практически изпит по ООП.

Курсът е част от цялостната програма с C# курсове и уроци за обучение по професия "C# програмист" в Софтуерния университет.

Умения, които ще придобиеш

 • Разбиране на парадигмата обектно-ориентирано програмиране
 • Разбиране и работа с капсулация на данни
 • Създаване на йерархия от класове и наследяване
 • Усвояване на добрите практики на парадигмата
 • Използване на Reflection API
 • Умения за тестване на код
 • Разбиране на парадигмата обектно-ориентирано програмиране
  Разбиране и работа с капсулация на данни
 • Създаване на йерархия от класове и наследяване
  Усвояване на добрите практики на парадигмата
 • Използване на Reflection API
  Умения за тестване на код