Drupal Front-Еnd
Loading...

Drupal Front-Еnd

Кредити 3
Срокът за записване е изтекъл

За курса

Drupal Front-Еnd ще ви запознае с основите за създаване на цялостни теми, както и теми за отделни компоненти в Drupal. Ще преминем през по-сложни компоненти за форматиране и извеждане на съдържанието и ще стигнем до най-сложните методи, с които един Front-end developer може да се  сблъска в системата.

Архив обучения

Drupal Front-Еnd - януари 2016
16 Лекции Лектор Петьо Стоянов
Drupal Front-Еnd - януари 2016 Icon

Записани в курса до сега: 386

Умения, които ще придобиеш

 • Създаване на нови цялостни теми за Drupal
 • Променяне на теми, идващи от ядрото и готови модули
 • Променяне на съдържанието преди да е стигнало до темата
 • Създаване на теми за отделни елементи
 • Създаване на нови теми като част от модули
 • Създаване на нови цялостни теми за Drupal
  Променяне на теми, идващи от ядрото и готови модули
 • Променяне на съдържанието преди да е стигнало до темата
  Създаване на теми за отделни елементи
 • Създаване на нови теми като част от модули