Fundamentals of Programming (with C#)
Loading...

Fundamentals of Programming (with C#)

Кредити 6

За курса

Курсът "Fundamentals of Programming" е ускорено въведение в програмирането, подходящо за начинаещи и участници с опит в писането на код.

В предвидените уроци по основи и принципи на програмиране (в рамките на курса) ще бъдат обхванати както основите на програмирането (писане на команди, работа със среда за разработка, работа с данни, променливи, изрази, използване на условни конструкции и цикли), така и теми за по-напреднали (работа с базови структури от данни, масиви, списъци и асоциативни масиви, дефиниране и използване на методи, дефиниране и използване на класове с данни, конструктори и методи в тях, работа с API класове). Ще се използва езика за програмиране C# и средата за разработка Visual Studio.

За всяка тема от изучавания материал е предвидено решаване на поредица от практически задачи с нарастваща трудност, с автоматизирана проверка.

Курсът завършва с практически изпит, който обхваща изучавания учебен материал: няколко практически задачи за условия и цикли, масиви и списъци, асоциативни масиви и класове, с автоматизирана проверка.

Обучението обхваща сериозни теми от програмирането за кратко време, така че ако сте напълно начинаещи, ще трябва да отделите  повече усилия, за да го завършите успешно.

Архив обучения

Fundamentals of Programming (with C#) - май 2019
6 Лекции Лектор Инес Иванова
Fundamentals of Programming (with C#) - май 2019 Icon

Записани в курса до сега: 113

Fundamentals of Programming (with C#) - ноември 2018
6 Лекции Лектор Христо Хентов
Fundamentals of Programming (with C#) - ноември 2018 Icon

Записани в курса до сега: 193

Fundamentals of Programming (with C#) - март 2018
9 Лекции Лектор Христо Хентов
Fundamentals of Programming (with C#) - март 2018 Icon

Записани в курса до сега: 252

Fundamentals of Programming (with C#) - ноември 2017
6 Лекции Лектор Симон Радев
Fundamentals of Programming (with C#) - ноември 2017 Icon

Записани в курса до сега: 217

Умения, които ще придобиеш

 • Писане на програмен код на базово ниво
 • Работа с базови структури от данни: масиви, списъци и асоциативни масиви
 • Работа с API класове и програмни библиотеки
 • Използване на променливи, условни конструкции и цикли
 • Дефиниране и използване на подпрограми (методи)
 • Дефиниране и използване на класове (на базово ниво)
 • Писане на програмен код на базово ниво
  Работа с базови структури от данни: масиви, списъци и асоциативни масиви
 • Работа с API класове и програмни библиотеки
  Използване на променливи, условни конструкции и цикли
 • Дефиниране и използване на подпрограми (методи)
  Дефиниране и използване на класове (на базово ниво)