High Quality Code
Loading...

High Quality Code

Кредити 9 Ниво: Advanced

За курса

В курса “High Quality Code” ще се запознаете по-задълбочено с обектно-ориентираното програмиране (ООП) и с принципите и добрите практики за изграждане на качествен софтуер. Ще се запознаете с концепциите за писане на качествен код с езика C#. Ще научите повече за различните шаблони за дизайн (design patterns) и ще видите как да ги прилагате и използвате. По време на курса ще обърнем внимание и на това как да рефакторираме лошо написан сорс код.

Архив обучения

High Quality Code - декември 2019
5 Лекции Лектор Boncho Valkov
High Quality Code - декември 2019 Icon

Умения, които ще придобиеш

 • Шаблони за създаване
 • Шаблони за структура
 • Поведенчески шаблони
 • Рефакториране
 • Усвояване на добрите практики на парадигмата
 • Разбиране на парадигмата обектно-ориентирано програмиране в по-напреднал стадий
 • Шаблони за създаване
  Шаблони за структура
 • Поведенчески шаблони
  Рефакториране
 • Усвояване на добрите практики на парадигмата
  Разбиране на парадигмата обектно-ориентирано програмиране в по-напреднал стадий