PHP MVC Frameworks
Loading...

PHP MVC Frameworks

Кредити 18

За курса

Курсът „PHP MVC Frameworks“ ще ви научи как се изграждат съвременни уеб приложения, базирани на шаблона Model-View-Controller, използвайки технологична рамка. Изучават се универсални техники за работа с динамично съдържание, които се прилагат в практически всяко уеб приложение – използване на HTML шаблони, рутиране на заявките, представяне на информация в обекти, свързани с релационна база данни и др. Обучението разглежда и по-сложни теми, свързани с валидация и сигурност на приложенията, както и автоматизация на дейностите на сървъра. Курсът завършва с разработка и защита на практически уеб проект. Оценяването в курса е на базата на предадени домашни и практически изпит.

Архив обучения

PHP MVC Frameworks - Symfony - юли 2019
9 Лекции Лектор Иван Йонков
PHP MVC Frameworks - Symfony - юли 2019 Icon

Записани в курса до сега: 79

PHP MVC Frameworks - Symfony - ноември 2018
9 Лекции Лектор Веселин Малезанов
PHP MVC Frameworks - Symfony - ноември 2018 Icon

Записани в курса до сега: 106

PHP MVC Frameworks - ноември 2017
12 Лекции Лектор Веселин Малезанов
PHP MVC Frameworks - ноември 2017 Icon

Записани в курса до сега: 91

PHP MVC Frameworks - март 2017
12 Лекции Лектор Борислав Йорданов
PHP MVC Frameworks - март 2017 Icon

Записани в курса до сега: 171

Умения, които ще придобиеш

 • Работа с една от най-популярните работни рамки
 • Symfony Framework - Разбиране и използване на архитектурния шаблон MVC
 • Създаване на качествени уеб приложения с най-съвременните практики
 • Работа със свързващи инструменти за бази данни към обектен модел (ORM Frameworks)
 • Създаване и консумиране на REST Back-End
 • Фундаментални концепции за насрочени задачи паралелно с основното приложение
 • Работа с една от най-популярните работни рамки
  Symfony Framework - Разбиране и използване на архитектурния шаблон MVC
 • Създаване на качествени уеб приложения с най-съвременните практики
  Работа със свързващи инструменти за бази данни към обектен модел (ORM Frameworks)
 • Създаване и консумиране на REST Back-End
  Фундаментални концепции за насрочени задачи паралелно с основното приложение