PHP MVC Frameworks
Loading...

PHP MVC Frameworks

За курса

Курсът „PHP MVC Frameworks“ ще ви научи как се изграждат съвременни уеб приложения, базирани на шаблона Model-View-Controller, използвайки технологична рамка. Изучават се универсални техники за работа с динамично съдържание, които се прилагат в практически всяко уеб приложение – използване на HTML шаблони, рутиране на заявките, представяне на информация в обекти, свързани с релационна база данни и др. Обучението разглежда и по-сложни теми, свързани с валидация и сигурност на приложенията, както и автоматизация на дейностите на сървъра. Курсът завършва с разработка и защита на практически уеб проект. Оценяването в курса е на базата на предадени домашни и практически изпит.

Умения, които ще придобиеш

 • Работа с една от най-популярните работни рамки

 • Symfony Framework - Разбиране и използване на архитектурния шаблон MVC

 • Създаване на качествени уеб приложения с най-съвременните практики

 • Работа със свързващи инструменти за бази данни към обектен модел (ORM Frameworks)

 • Създаване и консумиране на REST Back-End

 • Фундаментални концепции за насрочени задачи паралелно с основното приложение

Теми

 • 1. Resources
 • 2. Course Introduction
 • 3. MVC and Framework Introduction
 • 4. Workshop: Installation and Configuration
 • 5. Controllers and Routing
 • 6. Workshop: Controllers and Routing
 • 7. Templating
 • 8. Workshop: Templating
 • 9. ORM Basics
 • 10. Workshop: ORM Basics
 • 11. Symfony REST API
 • 12. Workshop: Symfony REST API
 • 13. Services, Commands and Crons
 • 14. Workshop: Services, Commands and Crons
 • 15. Validation and Security
 • 16. Workshop: Validation and Security
 • 17. Workshop: Application
 • 18. Workshop: Application
 • 19. Online Project Defense Date 1
 • 20. Online Project Defense Date 2