Социални и аналитични умения
Loading...

Социални и аналитични умения

За курса

Обучението по курса "Социални и аналитични умения" е от 3 части: Въвеждащ блок, Направление Едно: Социална ефективност, Направление Две: Личностно развитие. Първият блок третира основни социални умения и подготвя почвата за последваща работа. По време на Направление Едно се разглеждат казуси от поведението в обществото, на светски събития, на работа. Разрешават се потенциални проблеми, работи се по универсални принципи за социална адекватност. По време на Направление Две се разглеждат казуси от междуличностен характер, разрешаване на конфликти в малка група, екипни умения. Целта е изграждане на личност, ефективна в собственото процедиране, както и в социално процедиране на работното място. Лекциите текат според възможностите на графика, а практическите занимания са чести, непосредствено след теоретичните.