Практическа работа в екип с JavaScript - май 2017
Loading...

Практическа работа в екип с JavaScript - май 2017

За курса

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."

*
*
*
Участниците в курса "Практическа работа в екип с JavaScript" разработват практически екипен проект: JavaScript-базирано SPA приложение (single page app) с templating и routing библиотеки, REST-базиран back-end и HTML5-базиран front-end. Потребителският интерфейс се изгражда с HTML, CSS и JavaScript и извлича данни от сървъра чрез AJAX заявки към RESTful API.