Курс Databases Basics - MySQL - януари 2018

Курс Databases Basics - MySQL - януари 2018

Databases Basics - MySQL - януари 2018

22 януари 2018 9 кредита
Databases Basics - MySQL - януари 2018 icon

За курса

Умения, които ще придобиеш

  • Фундаментални знания за бази данни
  • Създаване на базови Back-End архитектури
  • Управление на релации в DB
  • Управление на транзакции
  • Използване на ACID модела
  • Използване на продецури и функции

Занятията ще се провеждат в сградата на Софтуерния университет както следва:

  • Лекции - всеки понеделник и четвъртък от 13:30 до 17:3часа, зала Knowledge Lab;
  • Упражнения- всеки вторник и петък от 18:00 до 22:00 часа, зала Knowledge Lab.
Програмата за всяко занятие по ден и час ще бъде обявена скоро.