JavaScript for Front-end - март 2018
Loading...

JavaScript for Front-end - март 2018

За курса

Умения, които ще придобиеш

 • Стилизиране на страници с Bootstrap
 • Работа със CSS препроцесори (SASS & LESS)
 • Основи на JavaScript (синтаксис, масиви, функции, обекти, JSON)
 • Манипулации на DOM
 • Работа с JQuery и AJAX и HTTP заявки
 • Работа с популярни JavaScript билбиотеки
 • Стилизиране на страници с Bootstrap
  Работа със CSS препроцесори (SASS & LESS)
 • Основи на JavaScript (синтаксис, масиви, функции, обекти, JSON)
  Манипулации на DOM
 • Работа с JQuery и AJAX и HTTP заявки
  Работа с популярни JavaScript билбиотеки

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."

*
*
*

Преподавател

demonhunter1337 avatar