Курс JavaScript for Front-End - юли 2018

Курс JavaScript for Front-End - юли 2018

JavaScript for Front-End - юли 2018

За курса

Умения, които ще придобиеш

  • Стилизиране на страници с Bootstrap
  • Работа със CSS препроцесори (SASS & LESS)
  • Основи на JavaScript (синтаксис, масиви, функции, обекти, JSON)
  • Манипулации на DOM
  • Работа с JQuery и AJAX и HTTP заявки
  • Работа с популярни JavaScript билбиотеки

Подробна програма ще бъде качена скоро на страницата на курса.

Занятията за курса ще се провеждат както следва:

  • Упражнения - всяка събота от 9:00 до 13:00 часа, в зала Knowledge Lab;
  • Лекции - всеки понеделник и четвъртък от 18:00 до 22:00 часа, в зала Knowledge Lab.