JS Advanced - юни 2018
Loading...

JS Advanced - юни 2018

9 кредита

За курса

Умения, които ще придобиеш

 • Работа с асоциативни масиви и множества
 • Работа с JSON формат
 • Текстообработка и регулярни изрази
 • Работа с променливи, оператори, изрази, масиви и матрици
 • Програмна логика с цикли, условни конструкции и функции
 • Базово програмиране на езика JavaScript
 • Работа с асоциативни масиви и множества
  Работа с JSON формат
 • Текстообработка и регулярни изрази
  Работа с променливи, оператори, изрази, масиви и матрици
 • Програмна логика с цикли, условни конструкции и функции
  Базово програмиране на езика JavaScript

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."

*
*
*

Преподаватели

demonhunter1337 avatar
Nikola_Andreev avatar