Курс C# MVC Frameworks - ASP.NET - юни 2018

Курс C# MVC Frameworks - ASP.NET - юни 2018

C# MVC Frameworks - ASP.NET - юни 2018

C# MVC Frameworks - ASP.NET - юни 2018 icon

За курса

Умения, които ще придобиеш

  • Създаване на уеб приложеняе с работната рамка ASP.NET MVC
  • Създаване на уеб приложеняе с работната рамка ASP.NET MVC
  • Създаване на сървърни скриптове отговарящи на REST стандарта
  • Асинхронна манипулация на съдържанието посредством Ajax
  • Създаване на уеб приложеняе с работната рамка ASP.NET MVC
    Създаване на уеб приложеняе с работната рамка ASP.NET MVC
  • Създаване на сървърни скриптове отговарящи на REST стандарта
    Асинхронна манипулация на съдържанието посредством Ajax

Преподавател

iordan_93 avatar