Databases Basics – MySQL – септември 2018
Loading...

Databases Basics – MySQL – септември 2018

Databases Basics – MySQL – септември 2018 icon

За курса

Умения, които ще придобиеш

 • Фундаментални знания за бази данни
 • Управление на транзакции
 • Използване на ACID модела
 • Управление на релации в DB
 • Използване на процедури и функции
 • Създаване на базови Back-End архитектури
 • Фундаментални знания за бази данни
  Управление на транзакции
 • Използване на ACID модела
  Управление на релации в DB
 • Използване на процедури и функции
  Създаване на базови Back-End архитектури

Занятията ще се провеждат в сградата на Софтуерния университет както следва:

 • Лекции - понеделник и четвъртък от 18:00 до 22:00 часа, в зала Experience Lab;
 • Упражнения - вторник и петък от 13:30 до 17:30 часа, в зала Experience Lab.