Programming Fundamentals - септември 2019
Loading...

Programming Fundamentals - септември 2019

Programming Fundamentals - септември 2019 icon

За курса

Курсът е подходящ за всички студенти, които познават типовете данни и имат базови умения за работа с условни конструкции и цикли.

Как мога да се запиша?

За да се запишете за Fundamentals Module е нужно да изберете една от по-долу посочените технологии: C#, Java, JavaScript или Python. Записването се осъществява от ТУК. След избраната от Вас форма на обучение ще имате възможност да изберете желана технология от падащото меню на "Избор на пакет". 

Подробна информация за всеки курс и програмата може да намерите от линковете по долу:

Кога и къде ще се провеждат занятията?

Занятията се провеждат в сградата на Софтуерния университет, както следва:

За технологии C# и Python:

  • лекции понеделник и сряда от 18:30 до 21:30 часа;
  • упражнения петък от 14:30 до 17:30 часа.

За технологии Java и JS:

  • лекции понеделник и сряда от 18:30 до 21:30 часа;
  • упражнения петък от 10:00 до 13:00 часа.

Какви са формите на обучение?

Имате възможност да изберете дали да се обучавате в присъствена или онлайн форма на обучение:

  • Ако се запишете в присъствена форма на обучение, имате възможност да посещавате занятията на място в университета,  да участвате в лабораторни упражнения в учебната зала, имате достъп до всички видео лекции и материали от курса, както и да предавате своите домашни за проверка. Ще имате и възможност лично да контактувате с лектор или асистент когато срещнете затруднения.
  • Ако се запишете в онлайн форма на обучение, имате достъп до всички видео лекции и материали от курса, както и да предавате своите домашни за проверка.

*Препоръчително е да носите собствен лаптоп, ако сте записани в присъствена форма на обучение.

Certificate

Какво представлява изпитът и ще получа ли сертификат след края на курса?

Изпитът след обучението ще представлява практически изпит, който ще се проведе присъствено в учебната зала. Желаещите да се явят на изпита ще получат официален сертификат от Софтуерния университет, ако получат оценка над Много добър (5.00).

Certificate

SoftUni е лицензиран учебен център по Закона за професионалното образование и обучение. След всеки успешно преминат курс с оценка над Много добър 5 курсистите получават държавно признато „Свидетелство за професионално обучение“, както и приложение, валидно на територията на целия Европейски съюз.