Архив обучения

Programming Basics with C# - ноември 2021
6 Лекции Лектор Саня Касърова
Programming Basics with C# - ноември 2021  Icon

Записани в курса до сега: 883

Programming Basics with Java - ноември 2021
6 Лекции Лектор Вероника Ванева
Programming Basics with Java - ноември 2021  Icon

Записани в курса до сега: 929

Programming Basics with JavaScript - ноември 2021
6 Лекции Лектор Ивайло Димитров
Programming Basics with JavaScript - ноември 2021  Icon

Записани в курса до сега: 912

Programming Basics with Python - ноември 2021
6 Лекции Лектор Иван Шопов
Programming Basics with Python - ноември 2021  Icon

Записани в курса до сега: 1148

Programming Basics with C# - октомври 2021
6 Лекции Лектор Мариела Цветанова
Programming Basics with C# - октомври 2021  Icon

Записани в курса до сега: 670

Programming Basics with Java - октомври 2021
6 Лекции Лектор Вероника Ванева
Programming Basics with Java - октомври 2021  Icon

Записани в курса до сега: 598

Programming Basics with JavaScript - октомври 2021
6 Лекции Лектор Тодор Стоянов
Programming Basics with JavaScript - октомври 2021  Icon

Записани в курса до сега: 683

Programming Basics with Python - октомври 2021
6 Лекции Лектор Десислава Топузакова
Programming Basics with Python - октомври 2021  Icon

Записани в курса до сега: 728

Loading...