Архив обучения

Programming Basics - България - май 2017  Icon

Записани в курса до сега: 1349

Programming Basics със C# - май 2017
8 Лекции Лектор Слав Петков
Programming Basics със C# - май 2017  Icon

Записани в курса до сега: 632

Programming Basics с JavaScript - май 2017
8 Лекции Лектор Божидар Гевечанов
Programming Basics с JavaScript - май 2017  Icon

Записани в курса до сега: 187

Programming Basics със C# - април 2017
8 Лекции Лектор Христо Хентов
Programming Basics със C# - април 2017  Icon

Записани в курса до сега: 1577

Programming Basics с Java - април 2017
8 Лекции Лектор Ралица Димитрова
Programming Basics с Java - април 2017  Icon

Записани в курса до сега: 968

Programming Basics - март 2017
8 Лекции Лектор Симеон Шейтанов
Programming Basics - март 2017  Icon

Записани в курса до сега: 2620

Programming Basics - януари 2017
8 Лекции Лектор Иван Иванов
Programming Basics - януари 2017  Icon

Записани в курса до сега: 1340

Programming Basics - България - януари 2017  Icon

Записани в курса до сега: 2899

Loading...