Тагове

Web
C++
Compromising Platforms - март 2024 27/03/2024 10 седмици
По време на курса "Compromising Platforms" ще бъдат представени техники и похвати за енумериране и експлоатиране на уеб платформи (апликации), които са най-често срещаният тип "engagement" в професион...
C++ OOP - февруари 2024 22/02/2024 9 седмици
Курсът "C++ OOP" навлиза по-дълбоко в спецификите на езика C++ и разглежда по-сложни тематики. В курса изцяло се обръща внимание на особеностите на обектно-ориентираното програмиране със C++. Курсисти...
Computer Networking Advanced - януари 2024 11/01/2024 12 седмици
Курсът "Computer Networking Advanced" има за цел не само да затвърди и надгради познанията на курсистите по компютърни мрежи с много по-задълбочен поглед върху протоколите и технологиите, но и да ги в...
System and Network Compromising - януари 2024 10/01/2024 9 седмици
Курсът "System and Network Compromising" представя използвани от хакери техники и умения, за пробиване сигурността на системи. По време на обучението ще бъдат използвани тулуве като "Metasploit", "Bu...
Linux System Administration Advanced - януари 2024 10/01/2024 8 седмици
Основна цел на курса е да подпомогне надграждането на знания и умения за управление на Linux базирана инфраструктура в посока изграждане и управление на решения за виртуализация и контейнеризация, съх...