Тагове

Web
C++
Kubernetes - октомври 2023 16/10/2023 8 седмици
Основна цел на курса е да осигури достатъчно ниво на комфорт при работа с Kubernetes и да подпомогне натрупването на знания и умения както за работа с контейнеризирани приложения, разгърнати в Kuberne...
Computer Networking Fundamentals - октомври 2023 12/10/2023 10 седмици
Курсът "Computer Networking Fundamentals" ще въведе курсистите в компютърните мрежи, ще ги запознае с техни фундаментални принципи и ще им разкрие детайли за функционирането им. Ще започне с основни п...
Computer Networking - октомври 2023 12/10/2023 22 седмици
За кого е подходящ модулът? Модулът е подходящ за любители, които имат базови познания и умения относно работата на компютърни мрежи, протоколи и устройства, но искат да ги надградят и да прид...
Agile Essentials with Scrum - октомври 2023 10/10/2023 6 седмици
Целта на курса е да запознае аудиторията с основните ценности и принципи на Agile методологията и практическото им приложение в областта на разработката на софтуер. Ще се разгледат различните видове м...
Agile Project Management - октомври 2023 10/10/2023 14 седмици
За кого е подходящ модулът? Модулът е подходящ за хора, участвали в софтуерен проект, не непременно като програмисти и независимо от опита им с Agile разработката на софтуер, които очакват или...