Тагове

Web
C++
Programming Basics with Python - април 2023 22/04/2023 9 седмици
Курсът "Programming Basics" дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности в Софтуерния университет. Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic co...
Computer Networking Fundamentals - април 2023 20/04/2023 11 седмици
Курсът "Computer Networking Fundamentals" ще въведе курсистите в компютърните мрежи, ще ги запознае с техни фундаментални принципи и ще разкрие детайли за функционирането им. Курсът ще започне с основ...
Computer Networking - април 2023 20/04/2023 23 седмици
За кого е подходящ модулът? Модулът е подходящ за любители, които имат базови познания и умения относно работата на компютърни мрежи, протоколи и устройства, но искат да ги надградят и да прид...
DevOps - Infrastructure & Configuration Management - април 2023 03/04/2023 9 седмици
Основна цел на курса е да представи някои от най-често използваните инструменти, стоящи в основата на повечето DevOps практики. По време на курса ще се представят инструменти за създаване и управление...
Windows System Administration - март 2023 31/03/2023 9 седмици
Основна цел на курса е да подпомогне изграждането на умения, като инсталиране и настройка на различни варианти на Windows Server, изграждане и управление на Active Directory, наблюдение и оптимизиране...