Тагове

Web
C++
Drupal 8 Site Building - октомври 2016 04/10/2016 6 седмици
Курсът Drupal Site Building ще ви запознае с основните концепции на системата с отворен код за управление на съдържание Drupal. Това е платформа, използвана за изграждането на милиони уеб сайтове и пр...
3D Анимация за игралната индустрия - моделиране и текстуриране 2 - септември 2016 28/09/2016 4 седмици
Целта на това обучение е да даде на кандидатите по-напреднали умения в моделирането и анимацията на по-сложни органични и хуманоидни, 3D анимационни персонажи с  подходящата за тях околна среда, ...
Java EE Fundamentals - септември 2016 19/09/2016 8 седмици
Курсът по Java EE обръща внимание на основните принципи и технологични рамки в Java EE стека, които са основополагащи за всяко голямо корпоративно приложение със сложна бизнес логика, достъп до бази д...
JS Fundamentals - септември 2016 19/09/2016 5 седмици
В курса "JS Essentials" ще разгледате основния синтаксис на езика JavaScript. Изучават се типовете данни, оператори, изрази, условни конструкции, цикли и работа с функции. Ще се запознаете с DOM дърво...
Databases Basics - MS SQL Server - септември 2016 19/09/2016 4 седмици
Базите данни са стандартният начин за използване на динамична информация в съвременните технологии, правейки ги неизменна част от почти всяко едно приложение. Интензивният курс по основи на базите дан...