Тагове

Web
C++
3D Анимация за игралната индустрия - юни 2016 08/06/2016 4 седмици
Целта на това обучение е да даде на кандидатите основни умения в моделирането и анимацията на 3D анимационни персонажи и околна среда, използвайки Maya софтуер - стандарт в игралната и филмова индустр...
Въведение в електронната търговия: Как да създадем успешен онлайн магазин - май 2016 31/05/2016 8 седмици
„Въведение в електронната търговия“ е учебен курс, представящ в практическа светлина най-важните аспекти от изграждането и развитието на електронен магазин. Курсът разглежда базовите понят...
Arduino Internet of Things - май 2016 31/05/2016 6 седмици
Курсът ще ви даде необходимите знания, за да свържете дома си с Интернет и дa го направите по-умен. Ще получите набор от знания и инструменти, с които да получавате информация в (почти) реално време з...
Business Skills for Developers - май 2016 30/05/2016 9 седмици
В курса Business Skills for Developers ще се разгледа бизнес атмосферата, в която се развива един софтуерен продукт. Ще обясним структурата на една компания и влиянието, което различните департаменти ...
C++ Programming - май 2016 27/05/2016 10 седмици
Курсът "C++ Advanced" навлиза в спецификите на езика C++ и разглежда по-сложни тематики като указатели (pointers), управление на паметта и работа с динамична памет. Студентите ще се запознаят и с конц...