Тагове

Web
C++
Linux System Administration - октомври 2014 09/10/2014 13 седмици
Основна цел на курса е да осигури достатъчно ниво на комфорт при работа в Linux среда. Това ще бъде постигнато чрез полагане на солидни теоретични основи, допълнени с множество практически постановки ...
PHP & MySQL - юни 2014 07/06/2014 12 седмици
Курсът по PHP и MySQL ще ви научи как да създавате динамични интерактивни уеб сайтове, използвайки скриптово програмиране под PHP с връзка към бази данни и MySQL.Той е част от цялостната PHP програма ...
Web Front-End (HTML & CSS) - юни 2014 07/06/2014 12 седмици
Целта на курса "HTML & CSS" е да положи основни знания по уеб технологии и по-конкретно запознаване с HTML5 и CSS3. Придобиват се начални знания в уеб разработката, уеб браузъри, инструменти за HT...
Angular - юли 2021 6 седмици
Курсът "Angular Fundamentals" дава знания и практически умения за изграждане на клиентски приложения (Single Page Applications) с технологията Angular. Това е работна рамка, произведение на Google, и ...
Programming Basics with Java - януари 2021 0 седмици
Курсът "Programming Basics" дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности в Софтуерния университет. Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic co...