Тагове

Web
C++
DevOps - Containerization, CI/CD & Monitoring - септември 2022 20/09/2022 8 седмици
Основна цел на курса е да представи някои от най-често използваните инструменти, стоящи в основата на повечето DevOps практики. По време на курса ще бъдат засегнати теми като виртуализация, контейнери...
DevOps - септември 2022 20/09/2022 16 седмици
За кого е подходящ модулът? Модулът е подходящ за хора с опит като програмисти или администратори, на които им предстои да започнат работа като DevOps инженери, както и за хора, на...
Android Development with Kotlin - септември 2022 14/09/2022 10 седмици
Kotlin е бърз и лесен език за програмиране за Android. Използвайки Kotlin и Android Studio, ще може да създавате Android приложения за всички видове Android устройства (телефони, таблети, часовници), ...
Mobile Development - септември 2022 14/09/2022 20 седмици
За кого е подходящ модулът? Модулът е подходящ за хора със солидни познания в принципите за обектно-ориентирано и/или функционално програмиране. За всички желаещи да се развиват в света на раз...
MySQL - септември 2022 13/09/2022 5 седмици
Базите данни са стандартният начин за използване на динамична информация в съвременните приложения, правейки ги неизменна част от почти всяко едно приложение. Курсът по основи на базите данни ще ви за...