Тагове

Web
C++
Programming Basics with Python - май 2024 11/05/2024 8 седмици
Курсът "Programming Basics" дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности в СофтУни. Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic coding skills), р...
HTML5 & CSS3 Sites - април 2024 - курс за ученици 28/04/2024 8 седмици
Целта на курса "HTML5 & CSS3 Sites" е начално запознаване и въведение на учениците в технологиите HTML5 и CSS3. Придобиват се начални знания в уеб разработката, уеб браузъри, инструменти за HTML &...
Киберсигурност и етично хакерство - април 2024 - курс за ученици 27/04/2024 8 седмици
Курсът е въведение в сферата на киберсигурността и цели да покаже как децата могат да постигнат адекватно ниво на IT сигурност за системи, приложения и мрежи. Обучението е практически насочено и ще ги...
Internet of Things - април 2024 24/04/2024 9 седмици
Курсът по "IoT" ще се фокусира върху използването на WokWi и библиотеката Rainmaker, които улесняват бързото създаване на мобилни приложения за проекти. Курсистите ще програмират виртуални устройства ...
Programming Basics with C# - април 2024 13/04/2024 8 седмици
Курсът "Programming Basics" дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности в СофтУни. Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic coding skills), р...