Тагове

Web
C++
Linux System Administration - септември 2022 01/09/2022 8 седмици
Основна цел на курса е да осигури достатъчно ниво на комфорт при работа в Linux среда. Това ще бъде постигнато чрез полагане на солидни теоретични основи, допълнени с множество практически постановки ...
Algorithms Advanced with C# - септември 2022 (на запис) 01/09/2022 6 седмици
Курсът по алгоритми запознава участниците с най-разпространените техники на програмиране. Заедно с това се решават множество алгоритмични задачи и се извършва анализ на различни подходи - техните свой...
Algorithms Advanced with Java - септември 2022 01/09/2022 7 седмици
Курсът по алгоритми запознава участниците с най-разпространените техники на програмиране. Заедно с това се решават множество алгоритмични задачи и се извършва анализ на различни подходи - техните свой...
Microsoft Excel Automation - август 2022 30/08/2022 7 седмици
В курса "Microsoft Excel Automation" ще се запознаете с технологията Visual Basic for Application (VBA) и различни похвати за автоматизация в Microsoft Excel. Ще бъдат показани детайлни примери и разр...
C++ OOP - юли 2022 05/07/2022 10 седмици
Курсът "C++ OOP" навлиза по-дълбоко в спецификите на езика C++ и разглежда по-сложни тематики. В курса изцяло се обръща внимание на особеностите на обектно-ориентираното програмиране със C++. Студенти...