Тагове

Web
C++
Computer Networking - април 2024 11/04/2024 24 седмици
За кого е подходящ модулът? Модулът е подходящ за любители, които имат базови познания и умения относно работата на компютърни мрежи, протоколи и устройства, но искат да ги надградят и да прид...
Microsoft Excel - април 2024 11/04/2024 13 седмици
За кого е подходящ модулът? Модулът е подходящ за напълно начинаещи, без опит с Microsoft Excel или друг подобен софтуер или такива с начални умения за работа, които искат да се запознаят с пъ...
Reconnaissance Fundamentals - април 2024 03/04/2024 9 седмици
Курсът "Reconnaissance Fundamentals" ще запознае аудиторията с похвати за събиране на информация и сканиране на мрежи и друга инфраструктура. Курсистите ще разберат как да използват тези похвати за от...
Agile Advanced with Scrum - април 2024 02/04/2024 6 седмици
В това обучение курсистите ще задълбочат знанията си за различните елементи и приложението на Agile методологията и работа със Scrum процесна рамка. Курсът ще влезне в детайли за различните роли в еки...
TypeScript - април 2024 01/04/2024 4 седмици
Курсът "TypeScript" се концентрира върху усвояването на един от най-популярните езици за изграждане на сървърни и Front-End приложения. Създаден от Microsoft, TypeScript надгражда над JavaScript като ...