Тагове

Web
C++
Artificial Intelligence - март 2023 02/03/2023 50 седмици
За кого е подходящ модулът? Модулът е подходящ за хора с базов опит в програмирането (препоръчително е с език Python), които желаят да развият познанията си в областите от приложната математик...
System and Network Compromising - март 2023 01/03/2023 10 седмици
Курсът "System and Network Compromising" представя използвани от хакери техники и умения, за пробиване сигурността на системи. По време на обучението ще бъдат използвани тулове като "Metasploit", "Bu...
Azure Essentials - февруари 2023 22/02/2023 7 седмици
По време на курса ще се запознаете с Azure платформата, нейната организация и основните услуги, които предоставя. Ще разгледате теми като работа с Windows и Linux виртуални машини, управление на вирту...
ReactJS - февруари 2023 20/02/2023 7 седмици
Курсът дава знания и практически умения за изграждане на клиентски приложения (Single Page Applications), използвайки една от най-популярните работни рамки. Изучават се архитектурни шаблони за SPA при...
Agile Essentials with Scrum - февруари 2023 08/02/2023 6 седмици
Целта на курса е да запознае аудиторията с основните ценности и принципи на Agile методологията и практическото им приложение в областта на разработката на софтуер. Ще разгледаме различните видове мет...