Тагове

Web
C++
Computer Networking Fundamentals - април 2024 11/04/2024 11 седмици
Курсът "Computer Networking Fundamentals" ще въведе участниците в компютърните мрежи, ще ги запознае с техни фундаментални принципи и ще им разкрие детайли за функционирането им. Обучението ще започне...
Microsoft Excel Fundamentals - април 2024 11/04/2024 6 седмици
Ефективното използване на Microsoft Excel се счита за едно от най-полезните и незаменими умения, които всеки може да предложи в помощ на своя екип. Със своята популярност, Microsoft Excel се е превърн...
Computer Networking - април 2024 11/04/2024 24 седмици
За кого е подходящ модулът? Модулът е подходящ за любители, които имат базови познания и умения относно работата на компютърни мрежи, протоколи и устройства, но искат да ги надградят и да прид...
Microsoft Excel - април 2024 11/04/2024 13 седмици
За кого е подходящ модулът? Модулът е подходящ за напълно начинаещи, без опит с Microsoft Excel или друг подобен софтуер или такива с начални умения за работа, които искат да се запознаят с пъ...
Reconnaissance Fundamentals - април 2024 03/04/2024 9 седмици
Курсът "Reconnaissance Fundamentals" ще запознае аудиторията с похвати за събиране на информация и сканиране на мрежи и друга инфраструктура. Курсистите ще разберат как да използват тези похвати за от...