Тагове

Web
C++
Agile Advanced with Scrum - април 2024 02/04/2024 6 седмици
В това обучение курсистите ще задълбочат знанията си за различните елементи и приложението на Agile методологията и работа със Scrum процесна рамка. Курсът ще влезне в детайли за различните роли в еки...
TypeScript - април 2024 01/04/2024 4 седмици
Курсът "TypeScript" се концентрира върху усвояването на един от най-популярните езици за изграждане на сървърни и Front-End приложения. Създаден от Microsoft, TypeScript надгражда над JavaScript като ...
Compromising Platforms - март 2024 27/03/2024 10 седмици
По време на курса "Compromising Platforms" ще бъдат представени техники и похвати за енумериране и експлоатиране на уеб платформи (апликации), които са най-често срещаният тип "engagement" в професион...
Windows System Administration - март 2024 20/03/2024 9 седмици
Основна цел на курса е да подпомогне изграждането на умения, като инсталиране и настройка на различни варианти на Windows Server, изграждане и управление на Active Directory, наблюдение и оптимизиране...
System Administration - март 2024 20/03/2024 17 седмици
За кого е подходящ модулът? Модулът е ориентиран както към бъдещи и начинаещи системни администратори, така и към хора с опит в други операционни системи, на които предстои или се налага да уп...