Тагове

Web
C++
C#
Всички Софтуер и хардуерДизайн и UXДигитален маркетингЛичностни и бизнес уменияДруги
Webpack 4 13/08/2019 3 седмици
Курсът Webpack 4 развива умения за създаването на напълно функционална, готова за production и development Webpack конфигурация от нулата. Курсът започва с по-базово запознаване с технологията и след ...
C Essentials 12/08/2019 5 седмици
В курса по "C Essentials" ще навлезете в основите на програмирането, използвайки един от най-популярните езици. Курсът ще ви помогне да развиете алгоритмичното си мислене, като ще изучите основит...
WPF Essentials 06/08/2019 4 седмици
Курсът "WPF Essentials" ще ви научи как да изграждате десктоп приложения с шаблона за дизайн Model-View-ViewModel, използвайки декларативеният маркъп език "XAML" . Ще използвате различни Controls (But...
Algorithms 23/07/2019 10 седмици
Обучението развива умения за алгоритмично мислене и решаване на алгоритмични проблеми. Разглеждат се основните класове алгоритми, използвани в практиката: рекурсия и рекурсивни алгоритми, търсене с вр...
VueJS Fundamentals 01/07/2019 6 седмици
Обучението дава знания и практически умения за изграждане на Single Page Applications (SPA) с технологията VueJS – една бързо нарастваща по популярност библиотека, която се ползва в уебсайтове к...