Тагове

Web
C++
Math Concepts for Developers - март 2024 19/03/2024 14 седмици
Основната цел на курса е да изгради основата от математически знания, които са нужни на курсистите, за да започнат кариерата си в областта на изкуствения интелект. Ще разберат как се работи с матрици ...
Artificial Intelligence - март 2024 19/03/2024 44 седмици
За кого е подходящ модулът? Модулът е подходящ за хора с базов опит в програмирането (препоръчително е с език Python), които желаят да развият познанията си в областите от приложната математик...
Programming Basics with C# - март 2024 09/03/2024 8 седмици
Курсът "Programming Basics" дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности в СофтУни. Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic coding skills), р...
Programming Basics with Java - март 2024 09/03/2024 8 седмици
Курсът "Programming Basics" дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности в СофтУни. Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic coding skills), р...
Programming Basics with JavaScript - март 2024 09/03/2024 8 седмици
Курсът "Programming Basics" дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности в СофтУни. Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic coding skills), р...