Тагове

Web
C++
Microsoft Excel Advanced - декември 2021 02/12/2021 11 седмици
Ефективното използване на MS Excel се счита за едно от най-полезните и незаменими умения, които можете да предложите в помощ на своя екип. Със своята популярност, Excel се е превърнал в жизненоважен е...
Linux System Administration - ноември 2021 24/11/2021 8 седмици
Основна цел на курса е да осигури достатъчно ниво на комфорт при работа в Linux среда. Това ще бъде постигнато чрез полагане на солидни теоретични основи, допълнени с множество практически постановки ...
Open Source and Threat Intelligence - ноември 2021 11/11/2021 9 седмици
Този курс представя най-актуалните техники и умения, използвани от хакери и “blue team” професионалисти в информационната сигурност, за да търсят информация за организации и използваните о...
Web Applications with Flask - ноември 2021 02/11/2021 10 седмици
Python Flask Framework е лека микро рамка, базирана на Werkzeug, Jinja2. Нарича се микро рамка, защото има за цел да запази основната си функционалност малка, но обикновено разширяема, за да обхване м...
ReactJS - ноември 2021 02/11/2021 7 седмици
Обучението дава знания и практически умения за разработването на Single Page Applications (SPA), ползвайки технологията ReactJS - една от най-популярните и бързи библиотеки за изобразяване на клиентск...