Тагове

Web
C++
Linux System Administration Advanced - януари 2025 08/01/2025 9 седмици
Основна цел на курса е да осигури достатъчно ниво на комфорт при работа с Linux и да подпомогне надграждането на знания и умения за управление на Linux базирана инфраструктура. Неговата насоченост е к...
C++ Advanced - януари 2025 06/01/2025 5 седмици
Курсът "C++ Advanced" навлиза в спецификите на езика C++ и разглежда по-сложни тематики като указатели (pointers), псевдоними (references), управление на паметта (memory management) и работа с динамич...
Deep Learning - декември 2024 10/12/2024 10 седмици
В този курс участниците ще се запознаят с основите - теоретични и практически - на невронните мрежи, с това какви проблеми срещаме, как ги решаваме и как гарантираме коректната работа на моделите си. ...
Windows System Administration Advanced - ноември 2024 06/11/2024 9 седмици
Основна цел на курса е да подпомогне надграждането на знания и умения за управление на Windows Server базирана инфраструктура, която е насочена в посока на изграждане и управление на решения за виртуа...
C++ Fundamentals - ноември 2024 04/11/2024 6 седмици
Курсът "C++ Fundamentals" ще запознае участниците с основните типове структури от данни и използването им в решаване на алгоритмични задачи. Ще бъдат разгледани масивите и особеностите им в C++, функц...