Тагове

Web
C++
Computer Networking Advanced - юли 2023 06/07/2023 12 седмици
Курсът "Computer Networking Advanced" има за цел не само да затвърди и надгради познанията по компютърни мрежи с много по-задълбочен поглед върху протоколите и технологиите, но и да въведе в съвременн...
Microsoft Excel Advanced - юли 2023 06/07/2023 8 седмици
Ефективното използване на MS Excel се счита за едно от най-полезните и незаменими умения, които можете да предложите в помощ на своя екип. Със своята популярност, Excel се е превърнал в жизненоважен е...
Angular - юни 2023 20/06/2023 7 седмици
Курсът "Angular" дава знания и практически умения за изграждане на клиентски приложения (Single Page Applications) с технологията Angular, работна рамка произведение на Google и една от най-популярнит...
Software Engineering and DevOps - юни 2023 20/06/2023 8 седмици
Основната цел на курса "Software Engineering and DevOps" е да въведе ключовите термини и методологии за цялостно разбиране на софтуерното инженерство и DevOps. По време на курса ще се разгледат методи...
C++ OOP - юни 2023 19/06/2023 9 седмици
Курсът "C++ OOP" навлиза по-дълбоко в спецификите на езика C++ и разглежда по-сложни тематики. В курса изцяло се обръща внимание на особеностите на обектно-ориентираното програмиране със C++. Студенти...