Тагове

Web
C++
System and Network Compromising - март 2022 10/03/2022 8 седмици
Курсът по "Компрометиране на мрежи и системи" представя използвани техники и умения от хакери за компрометиране на компютърни системи и инфраструктури. По време на обучението ще бъдат разгледани метод...
Math Concepts for Developers - март 2022 10/03/2022 16 седмици
Основната цел на курса е да изгради основата от математически знания, които са Ви нужни, за да започнете кариерата си в областта на изкуствения интелект. Ще разберете как се работи с матрици и вектори...
QA Fundamentals - март 2022 07/03/2022 5 седмици
Курсът QA Fundamentals ще Ви запознае с основните концепции на осигуряването на качеството на софтуера (software quality assurance/QA). Ще научите как да търсите дефекти чрез въвеждане на подходящи вх...
Angular - март 2022 02/03/2022 6 седмици
Курсът "Angular" дава знания и практически умения за изграждане на клиентски приложения (Single Page Applications) с технологията Angular, работна рамка произведение на Google и една от най-популярнит...
C++ Fundamentals - март 2022 01/03/2022 7 седмици
Курсът "C++ Fundamentals" ще запознае участниците с основните типове структури от данни и използването им в решаване на алгоритмични задачи. Ще бъдат разгледани масивите и особеностите им в C++, функц...