Тагове

Web
C++
System Administration Advanced - ноември 2023 08/11/2023 17 седмици
За кого е подходящ модулът? Модулът е подходящ за хора с базови познания и опит в администрирането на Windows и Linux системи, които искат да разширят и задълбочат познанията си в това направл...
Windows System Administration Advanced - ноември 2023 08/11/2023 9 седмици
Основна цел на курса е да подпомогне надграждането на знания и умения за управление на Windows Server базирана инфраструктура, която е насочена в посока на изграждане и управление на решения за виртуа...
Data Structures Advanced (with C#) - ноември 2023 (на запис) 07/11/2023 5 седмици
Курсът по структури от данни за напреднали запознава участниците с имплементацията на балансирани дървета (2 -3 дървета), AVL дървета, червено-черни и AA дървета. Ще се научат да работят с хеш таблици...
Data Structures Advanced (with Java) - ноември 2023 (на запис) 07/11/2023 5 седмици
Курсът по структури от данни за напреднали запознава участниците с имплементацията на балансирани дървета (2-3 дървета), AVL дървета, червено-черни и AA дървета. Ще се научат да работят с хеш таблици,...
C++ Fundamentals - ноември 2023 02/11/2023 7 седмици
Курсът "C++ Fundamentals" ще запознае участниците с основните типове структури от данни и използването им в решаване на алгоритмични задачи. Ще бъдат разгледани масивите и особеностите им в C++, функц...