Тагове

Web
C++
Algorithms Advanced with C# - септември 2022 01/09/2022 6 седмици
Курсът по алгоритми запознава участниците с най-разпространените техники на програмиране. Заедно с това се решават множество алгоритмични задачи и се извършва анализ на различни подходи - техните свой...
Algorithms Advanced with Java - септември 2022 01/09/2022 7 седмици
Курсът по алгоритми запознава участниците с най-разпространените техники на програмиране. Заедно с това се решават множество алгоритмични задачи и се извършва анализ на различни подходи - техните свой...
Microsoft Excel Automation - август 2022 30/08/2022 7 седмици
В курса "Microsoft Excel Automation" ще се запознаете с технологията Visual Basic for Application (VBA) и различни похвати за автоматизация в Microsoft Excel. Ще бъдат показани детайлни примери и разр...
Киберсигурност и етично хакерство - юли 2022 - курс за ученици 11/07/2022 1 седмици
Курсът е въведение в сферата на киберсигурността и цели да покаже как децата могат да постигнат адекватно ниво на ИТ сигурност за системи, приложения и мрежи. Обучението е практически насочено и ще ги...
C++ OOP - юли 2022 05/07/2022 10 седмици
Курсът "C++ OOP" навлиза по-дълбоко в спецификите на езика C++ и разглежда по-сложни тематики. В курса изцяло се обръща внимание на особеностите на обектно-ориентираното програмиране със C++. Студенти...