Тагове

Web
C++
C#
Programming Basics with C++ - септември 2024 07/09/2024 7 седмици
Курсът "Programming Basics with C++" дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности в SoftUni. Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic coding s...
Cyber Security and Ethical Hacking - септември 2024 04/09/2024 8 месеца
За кого е подходяща програмата? Програмата е подходяща за хора с базови познания за работа с Linux и мрежи, които имат малък или никакъв опит в сферата на мрежовата сигурност и киб...
Linux System Administration - септември 2024 04/09/2024 8 седмици
Основната цел на курса е да осигури достатъчно ниво на комфорт при работа в Linux среда. Това ще бъде постигнато чрез полагане на солидни теоретични основи, допълнени с множество практически постановк...
Introduction to Cyber Security - септември 2024 04/09/2024 6 седмици
Курсът "Introduction to Cyber Security" ще предостави базови познания в сферата на киберсигурността. В днешно време на всеки му се налага малко или много да има умения в тази област. Въпреки че са без...
Computer Networking Advanced - юли 2024 04/07/2024 13 седмици
Курсът "Computer Networking Advanced" има за цел не само да затвърди и надгради познанията на курсистите по компютърни мрежи с много по-задълбочен поглед върху протоколите и технологиите, но и да ги в...