Тагове

Web
C++
Data Structures Fundamentals (with Java) - ноември 2022 07/11/2022 5 седмици
Курсът по структури от данни за напреднали има за цел да ви запознае с най-използваните структури данни в програмирането чрез поставяне на солидни основи, много практическа работа, както и полезна тео...
Angular - ноември 2022 31/10/2022 7 седмици
Курсът "Angular" дава знания и практически умения за изграждане на клиентски приложения (Single Page Applications) с технологията Angular, работна рамка произведение на Google и една от най-популярнит...
Programming Basics with C# - ноември 2022 29/10/2022 8 седмици
Курсът "Programming Basics" дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности в Софтуерния университет. Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic co...
Programming Basics with Java - ноември 2022 29/10/2022 8 седмици
Курсът "Programming Basics" дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности в Софтуерния университет. Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic co...
Programming Basics with JavaScript - ноември 2022 29/10/2022 8 седмици
Курсът "Programming Basics" дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности в Софтуерния университет. Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic co...