Тагове

Web
C++
Azure Essentials - февруари 2023 22/02/2023 7 седмици
По време на курса ще се запознаете с Azure платформата, нейната организация и основните услуги, които предоставя. Ще разгледате теми като работа с Windows и Linux виртуални машини, управление на вирту...
ReactJS - февруари 2023 20/02/2023 7 седмици
Курсът дава знания и практически умения за изграждане на клиентски приложения (Single Page Applications), използвайки една от най-популярните работни рамки. Изучават се архитектурни шаблони за SPA при...
Agile Project Management - февруари 2023 08/02/2023 12 седмици
За кого е подходящ модулът? Модулът е подходящ за хора, участвали в софтуерен проект, не непременно като програмисти и независимо от опита им с Agile разработката на софтуер, които очакват или...
Agile Essentials with Scrum - февруари 2023 08/02/2023 6 седмици
Целта на курса е да запознае аудиторията с основните ценности и принципи на Agile методологията и практическото им приложение в областта на разработката на софтуер. Ще разгледаме различните видове мет...
Fundamentals in Mathematics - февруари 2023 07/02/2023 9 седмици
Разбирането на основни математически принципи като дискретна математика, вероятности, статистика и линейна алгебра е първата стъпка към разбирането на логиката, която стои зад редица софтуерни решения...