Тагове

Web
C++
C#
Containers and Cloud - юли 2024 02/07/2024 7 седмици
Основната цел на курса "Containers and Cloud" е да запознае курсистите с най-добрите практики за създаване на контейнери с Docker и последващото им деплойване на Cloud инфраструктура. Ще сe премине пр...
C++ OOP - юли 2024 01/07/2024 8 седмици
Курсът "C++ OOP" навлиза по-дълбоко в спецификите на езика C++ и разглежда по-сложни тематики. В курса изцяло ще се обръне внимание на особеностите на обектно-ориентираното програмиране със C++. Курси...
System and Network Compromising - юни 2024 25/06/2024 9 седмици
Курсът "System and Network Compromising" ще представи използвани от хакери техники и умения за пробиване на сигурността на системи. По време на обучението ще бъдат използвани тулуве като "Metasploit",...
Data Science - юни 2024 25/06/2024 9 седмици
По време на този курс участниците ще формират точния набор от знания и умения за успешен професионален старт в Data Science сферата. След завършването на обучението, курсистите ще са в състояние да уп...
ReactJS - юни 2024 24/06/2024 7 седмици
Курсът дава знания и практически умения за изграждане на клиентски приложения (Single Page Applications), използвайки една от най-популярните работни рамки. Изучават се архитектурни шаблони за SPA при...