Тагове

Web
C++
Microsoft Excel Fundamentals - октомври 2021 14/10/2021 7 седмици
Ефективното използване на Microsoft Excel се счита за едно от най-полезните и незаменими умения, които можете да предложите в помощ на своя екип. Със своята популярност, Microsoft Excel се е превърнал...
Domain-Driven Design with ASP.NET Core Microservices - октомври 2021 09/10/2021 1 седмици
Domain-Driven Design with ASP.NET Core Microservices е курс, в който ASP.NET разработчици ще развият своите архитектурни умения спрямо различните видове сървърни приложения. Ще се запознаем в детайли ...
Computer Networking Fundamentals - октомври 2021 05/10/2021 8 седмици
Курсът ще ви въведе в компютърните мрежи, ще ви запознае с техни фундаментални принципи и ще ви разкрие детайли за функционирането им. Ще започне с основни понятия и концепции и постепенно ще задълбоч...
Applications Development with C++ - октомври 2021 05/10/2021 7 седмици
Курсът "Applications Development with C++" има за цел да обобщи всички знания придобити в С++ модула чрез изграждането на завършен графичен проект. Обучението има силна практическа насоченост. Над 90%...
HTML5 & CSS3 sites - октомври 2021 - курс за ученици 03/10/2021 7 седмици
Целта на курса "HTML & CSS School" е начално запознаване и увод на учениците в технологиите HTML5 и CSS3. Придобиват се начални знания в уеб разработката, уеб браузъри, инструменти за HTML & C...