Тагове

Web
C++
Data Structures with Java - май 2021 18/05/2021 13 седмици
Модулът е подходящ за всички, които могат да боравят свободно с променливи, условни конструкции, цикли и масиви и имат базови познания по ООП. Както и за по-опитни програмисти, които искат да придобия...
Data Structures with C# - май 2021 18/05/2021 13 седмици
Модулът е подходящ за всички, които могат да боравят свободно с променливи, условни конструкции, цикли и масиви и имат базови познания по ООП. Както и за по-опитни програмисти, които искат да придобия...
Math Essentials 18/05/2021 5 седмици
Разбирането на основни математически принципи като дискретна математика, вероятности, статистика и линейна алгебра е първата стъпка към проследяването на логиката, която стои зад редица софтуерни реше...
Robotic Process Automation(RPA) Essentials 18/05/2021 9 седмици
По време на курса ще се запознаем с основните понятия и прийоми при изграждането на пълноценен RPA проект. Ще разгледаме теми, свързани с практическата работа и създаването на роботи, включващи основн...
Microsoft Excel - май 2021 13/05/2021 12 седмици
Модулът е подходящ за напълно начинаещи курсисти, желаещи да придобият познания за осигуряване качеството на софтуер и автоматизирано тестване.Как мога да се запиша?За да се запишете кликнете ТУК или ...