Тагове

Web
C++
Computer Networking Fundamentals – юли 2020 27/07/2020 8 седмици
Курсът ще ви въведе в компютърните мрежи, ще ви запознае с техни фундаментални принципи и ще ви разкрие детайли за функционирането им. Ще започне с основни понятия и концепции и постепенно ще задълбоч...
DevOps Fundamentals - юли 2020 07/07/2020 8 седмици
Основната цел на курса е да надгради и разшири уменията за работа в DevOps среда. Това ще бъде постигнато чрез задълбочаване в някои от познатите вече инструменти и практики и добавяне на нови. Д...
AWS Essentials – юли 2020 03/07/2020 6 седмици
По време на курса ще се запознаем с AWS платформата, нейната организация и основните услуги, които предоставя. Ще разгледаме теми като  работа с  виртуални машини, управление на виртуални мрежи, ...
Algorithms Advanced (with Java) - юни 2020 30/06/2020 5 седмици
Курсът по алгоритми запознава участниците с най-разпространените техники на програмиране. Заедно с това се решават множество алгоритмични задачи и се извършва анализ на различни подходи - техните свой...
Data Science - юни 2020 10/06/2020 9 седмици
По време на този курс ще формирате точния набор от знания и умения за успешен професионален старт в Data Science сферата. След завършването на курса, ще сте в състояние да управлявате цялостния п...