Тагове

Web
C++
Microsoft Excel - октомври 2022 10/10/2022 18 седмици
За кого е подходящ модулът? Модулът е подходящ за напълно начинаещи, без опит с MS Excel или друг подобен софтуер или такива с начални умения за работа, които искат да се запознаят с пълните п...
Microsoft Excel Fundamentals - октомври 2022 10/10/2022 7 седмици
Ефективното използване на Microsoft Excel се счита за едно от най-полезните и незаменими умения, които можете да предложите в помощ на своя екип. Със своята популярност, Microsoft Excel се е превърнал...
Програмирай с Python - октомври 2022 - курс за ученици 02/10/2022 6 седмици
Курсът “Програмирай с Python” е фокусиран върху придобиване на по-задълбочени знания по програмиране с програмния език Python. Курсистите ще придобият познания за съставните типове данни S...
Киберсигурност и етично хакерство - октомври 2022 - курс за ученици 02/10/2022 6 седмици
Курсът е въведение в сферата на Киберсигурността и цели да покаже как децата могат да постигнат адекватно ниво на ИТ сигурност за системи, приложения и мрежи. Обучението е практически насочено и ще ги...
Programming Basics with C# - октомври 2022 01/10/2022 8 седмици
Курсът "Programming Basics" дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности в Софтуерния университет. Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic co...