Тагове

Web
C++
DevOps - Containerization, CI/CD & Monitoring - февруари 2022 02/02/2022 8 седмици
Основна цел на курса е да представи някои от най-често използваните инструменти, стоящи в основата на повечето DevOps практики. По време на курса ще бъдат засегнати теми като виртуализация, контейнери...
Algorithms Advanced with C# - януари 2022 31/01/2022 6 седмици
Курсът по алгоритми запознава участниците с най-разпространените техники на програмиране. Заедно с това се решават множество алгоритмични задачи и се извършва анализ на различни подходи - техните свой...
Windows System Administration Advanced - януари 2022 31/01/2022 9 седмици
Основна цел на курса е да подпомогне надграждането на знания и умения за управление на Windows Server базирана инфраструктура, която е насочена в посока на изграждане и управление на решения за виртуа...
HTML & CSS - януари 2022 12/01/2022 7 седмици
Целта на курса "HTML & CSS" е да положи основни знания по уеб технологии и по-конкретно запознаване с HTML5 и CSS3. Придобиват се начални знания в уеб разработката, уеб браузъри, инструменти за HT...
MySQL - януари 2022 11/01/2022 5 седмици
Базите данни са стандартният начин за използване на динамична информация в съвременните приложения, правейки ги неизменна част от почти всяко едно приложение. Курсът по основи на базите данни ще ви за...