Тагове

Web
C++
Algorithms with C# - май 2023 (на запис) 22/05/2023 12 седмици
За кого е подходящ модулът? Модулът е подходящ за всички, които могат да боравят свободно с променливи, условни конструкции, цикли и масиви. Курсът ще се проведе с използване на езика C#, но е...
Algorithms with Java - май 2023 (на запис) 22/05/2023 12 седмици
За кого е подходящ модулът? Модулът е подходящ за всички, които могат да боравят свободно с променливи, условни конструкции, цикли и масиви. Разглежданите техники са фундаментални и не разчита...
Algorithms Fundamentals with C# - май 2023 (на запис) 22/05/2023 6 седмици
Курсът по алгоритми ще запознае участниците с най-разпространените техники на програмиране. Заедно с това ще се решават множество алгоритмични задачи и ще се извършват анализи на различни подходи - те...
Algorithms Fundamentals with Java - май 2023 (на запис) 22/05/2023 6 седмици
Курсът по алгоритми ще запознае участниците с най-разпространените техники на програмиране. Заедно с това ще се решават множество алгоритмични задачи и се извършва анализ на различни подходи - техните...
Programming Basics with C# - май 2023 13/05/2023 8 седмици
Курсът "Programming Basics" дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности в Софтуерния университет. Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic co...