Тагове

Web
C++
AWS Essentials – юли 2020 03/07/2020 6 седмици
По време на курса ще се запознаем с AWS платформата, нейната организация и основните услуги, които предоставя. Ще разгледаме теми като  работа с  виртуални машини, управление на виртуални мрежи, ...
Algorithms Advanced (with Java) - юни 2020 30/06/2020 5 седмици
Курсът по алгоритми запознава участниците с най-разпространените техники на програмиране. Заедно с това се решават множество алгоритмични задачи и се извършва анализ на различни подходи - техните свой...
Data Science - юни 2020 10/06/2020 9 седмици
По време на този курс ще формирате точния набор от знания и умения за успешен професионален старт в Data Science сферата. След завършването на курса, ще сте в състояние да управлявате цялостния п...
Architecture of ASP.NET Core Microservices Applications - юни 2020 05/06/2020 6 седмици
The Architecture of ASP.NET Core Microservices Applications е курс, в който ASP.NET разработчици ще развият своите архитектурни умения спрямо различните видове сървърни приложения. Ще се запознаем в д...
Microsoft Excel Advanced - юни 2020 03/06/2020 6 седмици
Ефективното използване на MS Excel се счита за едно от най-полезните и незаменими умения, които можете да предложите в помощ на своя екип. Със своята популярност, Excel се е превърнал в жизненоважен е...