Тагове

Web
C++
Windows System Administration - юни 2022 02/06/2022 8 седмици
Основна цел на курса е да подпомогне изграждането на умения, като инсталиране и настройка на различни варианти на Windows Server, изграждане и управление на Active Directory, наблюдение и оптимизиране...
Electronics Basics - май 2022 25/05/2022 9 седмици
Курсът "Electronics Basics" дава основни познания в сферата на електрониката, като показва практически примери от реални проекти. Курсът е насочен към получаването на практически опит в проектирането ...
Технологиите и науката в училище - май 2022 25/05/2022 2 седмици
За съвременния учител е все по-важно да може успешно да се адаптира към бурно развиващата се дигитална среда. Това позволява по-ефективна комуникация с учениците и събуждане на интереса им към препода...
Fundamentals in Mathematics - май 2022 23/05/2022 5 седмици
Разбирането на основни математически принципи като дискретна математика, вероятности, статистика и линейна алгебра е първата стъпка към разбирането на логиката, която стои зад редица софтуерни решения...
Compromising Platforms - май 2022 19/05/2022 7 седмици
По време на курса “Compromising platforms” ще бъдат представени техники и умения, използвани от хакери за заобикаляне прихващането на действията им от Firewall, IDS и IPS системи за сигурн...