Тагове

Web
C++
Programming Basics with Java - февруари 2020 01/02/2020 8 седмици
Курсът "Programming Basics" дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности в Софтуерния университет. Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic co...
Programming Basics with JavaScript - февруари 2020 01/02/2020 8 седмици
Курсът "Programming Basics" дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности в Софтуерния университет. Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic co...
Microsoft Excel Automation - януари 2020 23/01/2020 8 седмици
В курса Microsoft Excel Automation ще се запознаете с технологията Visual Basic for Application (VBA) и различни похвати за надграждане способностите на Microsoft Excel. Ще бъдат показани детайлни при...
Computer Networking Advanced - януари 2020 06/01/2020 10 седмици
Курсът Computer Networking Advanced има за цел да затвърди и надгради познанията ви по компютърни мрежи с много по-задълбочен поглед върху протоколите и технологиите. Заедно с това ще ви въведе в съвр...
Programming Basics with C# - януари 2020 04/01/2020 8 седмици
Курсът "Programming Basics" дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности в Софтуерния университет. Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic co...