Тагове

Web
C++
Angular - януари 2020 14/01/2020 6 седмици
Курсът "Angular" дава знания и практически умения за изграждане на клиентски приложения (Single Page Applications) с технологията Angular. Това е работна рамка, произведение на Google, и е една от най...
Angular Fundamentals - март 2019 18/03/2019 4 седмици
Курсът "Angular" дава знания и практически умения за изграждане на клиентски приложения (Single Page Applications) с технологията Angular. Това е работна рамка, произведение на Google, и е една от най...
HTML & CSS Mini Course 07/01/2019 1 седмици
Целта на курса "HTML & CSS" е начално запознаване и увод в технологиите HTML5 и CSS3. Придобиват се начални знания в уеб разработката, уеб браузъри, инструменти за HTML & CSS  разработка ...
Angular Fundamentals - юли 2018 16/07/2018 4 седмици
Курсът "Angular" дава знания и практически умения за изграждане на клиентски приложения (Single Page Applications) с технологията Angular. Това е работна рамка, произведение на Google, и е една от най...
Web Fundamentals - HTML & CSS - ВУТП - май 2018 08/05/2018 6 седмици
Целта на курса "HTML & CSS" е да положи основни знания по уеб технологии и по-конкретно запознаване с HTML5 и CSS3. Придобиват се начални знания в уеб разработката, уеб браузъри, инструменти за HT...